Magnificat

Junges Ensemble Choir & Brass

Krystian Skoczowski, organ

Vinzenz Weissenburger, conductor

Kirche zum Guten Hirten, Berlin

December 7th, 7 pm, GERMANY